top of page

תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה

למשרדנו ניסיון רב בניהול, ייצוג וטיפול בתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להעניק למבוטח תשלום כספי במקרה ונבצר ממנו להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל אירוע רפואי שפקד אותו, עקב תאונה או מחלה.

ברוב פוליסות הביטוח נקבע כי המבוטח ייחשב כמי שמצוי באובדן כושר עבודה אם עקב תאונה או מחלה נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות היכולת להמשיך לעבוד במקצוע בו עסק לפני התאונה, או בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו. יחד עם זאת, ניתן לרכוש הרחבות, בהן יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח גם בשיעורים נמוכים יותר, למשל החל משיעור של 25% ועד 74% (אובדן כושר עבודה חלקי).

ישנם מקצועות ייחודיים בהם ניתן לרכוש פוליסה המותאמת לפי עיסוקו של המבוטח. פוליסה שכזו נחשבת ליקרה ואיכותית יותר מאחר והיא תפורה למקצוע הספציפי בו עסק המבוטח בטרם איבד את כושר עבודתו. המשמעות היא שחברת הביטוח אינה יכולה לדרוש מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר, מהסיבה שהפוליסה נרכשה במיוחד עבור מקצוע ספציפי.

לצערנו הרב במקרים רבים חברות הביטוח מערימות קשיים ובירוקרטיה לא נחוצה על מבוטח אשר מבקש לקבל את זכויותיו בהתאם לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה והן אינן ששות לשלם ולקבל את התביעה. 

במידה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם או קיבלה אותה באופן חלקי בלבד, חשוב שתדעו כי אין הדבר מחייב באופן סופי וכי ניתן לערער על ההחלטה או לפנות לערכאות השיפוטיות.

טיפול באמצעות עורך דין:

תביעות אובדן כושר עבודה עשויות להיות מורכבות מאד ואין מדובר בהליך פשוט. במידה ואיבדתם את כושר עבודתכם או חברת הביטוח דחתה את תביעתכם, אנו ממליצים לכם לפנות לעו"ד העוסק בתחום תביעות אובדן כושר עבודה, על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול חברות הביטוח, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו, לצורך מימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם והשגת התוצאה המרבית.

bottom of page