ביטוח לאומי

פגיעה בעבודה

נפגע בעבודה זכאי לפנות למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי פגיעה, מענקים וקצבאות בגין פגיעתו. 

בתחום תאונות העבודה ישנם שלושה סוגים של עילות תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי: תאונת עבודה, מחלת מקצוע ומיקרוטראומה.

 

להלן נסביר על כל אחד מהסוגים של עילות התביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי.

נכות כללית

 

קצבת נכות כללית ניתנת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר מעבודה.

על מנת שתביעתו לנכות כללית של אדם תוכר, עליו לעבור 2 שלבים:

שלב ראשון – בדיקה על ידי הועדה הרפואית לנכות כללית.

שלב שני – בדיקה על ידי ועדת אי כושר.

להלן נסביר על כל אחד מהשלבים:

שירותים מיוחדים (שר"מ)

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), ניתנת לגברים ונשים, המבוטחים בביטוח הלאומי, אשר זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום-יום או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 

נציין כי החל מיום 01/04/14 ועל מנת להרחיב את מעגל הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים, הוכנס שינוי באופן בדיקת הזכאות וכיום הזכאות לקצבה יכולה להינתן גם לאדם אשר זקוק לעזרה בניהול משק הבית, בתחומים שונים.

דמי תאונה

 

אנשים רבים לא מודעים לכך, אך כאשר התרחשה למבוטח בביטוח לאומי (עובד שכיר / עובד עצמאי / מי שאינו עובד / עקרת בית) תאונה אישית שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים, הוא עשוי להיות זכאי לתשלום דמי תאונה.

תאונה אישית הינה תאונה שיכולה להתרחש בבית, בחופשה (גם מחוץ לישראל) או בשעות הפנאי.

גמלת ניידות

גמלת ניידות הינה קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות עבור הוצאות הניידות שלו, בין שיש ברשותו ובבעלותו​ רכב ובין שאין.

 

מוגבל ניידות הינו תושב ישראל הנמצא בישראל ואשר עונה על 2 התנאים הבאים:

  • מלאו לו 3 שנים והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

  • ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים סגורה.