top of page

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הורים רבים לא מודעים לכך כי בהתאם לסעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, כל רשות מקומית, מחויבת לבטח את התלמידים אשר לומדים במוסד חינוכי המצוי בתחום שיפוטה, בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח זה חל על כל תלמיד הלומד בגן ילדים מגיל 3 ועד לסיום בית הספר התיכון. הביטוח חל בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שהתלמיד נמצא בו, גם כאשר התאונה התרחשה שלא במהלך המסגרת החינוכית, מחוץ לשעות הלימודים, ואף בזמן חופשות התלמידים, בהן בתי הספר וגני הילדים, כלל לא פועלים.

כך למשל:

  • ילד אשר נפגע בביתו, כתוצאה מנפילה, ונגרמה לו פגיעה ביד, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

  • ילד אשר נפגע ברגלו, לאחר שעות הלימודים במהלך משחק כדורגל עם חבריו, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

  • נער שנפגע כתוצאה מנפילה מאופניים/קורקינט עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

  • ילד שנחבל בגן משחקים ציבורי ונגרם לו נזק גוף, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

חשוב לציין כי הפיצוי הניתן במסגרת פוליסת הביטוח אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים נותן, בין היתר, פיצוי כספי במקרי מוות, נכות מלאה או נכות חלקית שנותרה לתלמיד (ובלבד שהנכות הינה מעל 5%) וכן הוא משפה במתן החזר הוצאות רפואיות, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגייה. 

אם ילדכם נפצע, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום, וזאת על מנת שניתן יהיה להשיג עבור ילדכם את הפיצוי המקסימלי לו הוא זכאי בהתאם לפוליסת הביטוח. קבלת הפיצוי המקסימאלי לו זכאי ילדכם, דורש ניסיון בתחום הביטוח, בקיאות משפטית רחבה והכרות מעמיקה עם הגורמים השונים.

יש לזכור כי תביעת ביטוח עשויה להתיישן אם לא מגישים אותה בזמן. תביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים תתיישן כאשר הילד יגיע לגיל 21 (שלוש שנים מיום הגעתו של הקטין לגיל 18). משמעות הדבר הוא שניתן להגיש תביעה ולממש את הזכויות המגיעות לתלמיד הנפגע על פי פוליסת הביטוח, גם אם התאונה עצמה ארעה שנים רבות קודם לכן. כך למשל, ילד שנפגע בגיל 7 במהלך משחק כדורסל עם חברים, יכול להגיש את התביעה בגיל 20 ועדיין להיות זכאי לפיצוי כספי על פי תנאי פוליסת הביטוח.

חשוב לציין כי לעיתים, ובנוסף למסלול של תביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ניתן להגיש גם תביעה במסלול של תביעה נזיקית, אם ישנו גורם אשר אחראי לפגיעתו ונזקיו של התלמיד. במצב שכזה, התלמיד הנפגע יכול לקבל פיצוי מ-2 מסלולים שונים של תביעות.

טיפול באמצעות עורך דין:

אם ילדכם נפצע או נחבל בתאונה, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, ולתאר בפניו את נסיבות אירוע התאונה אשר ארעה לילדכם באופן ברור ומפורט, וזאת על מנת שניתן יהיה לבחון כראוי ובמקצועיות את האפשרות להגשת תביעה, הן במסלול של ביטוח תאונות אישיות לתלמידים והן במסלול של תביעה נזיקית כנגד הגורם אשר אחראי לתאונה.

bottom of page