top of page

נזקי גוף

תאונות דרכים

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, מגדיר תאונת דרכים כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף (דוגמת מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, נפשי, שכלי או מוות) עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

עפ"י הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין כל משמעות לשאלה מי אשם או אחראי לתאונה ולכן כל אדם שנפגע בתאונת דרכים (גוף ו/או בנפש), זכאי לקבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, הן אם מדובר בנהג, הן אם מדובר בנוסע ברכב והן אם מדובר בהולך רגל.

תאונת דרכים - נזקי גוף - פיצוי - ביטוח חובה - עו_ד עידן אמיגה - משרד עורכי דין -עורך דין ע
תאונת עבודה - נזקי גוף - חבויות - פיצויי - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה - פגיעת ג

תאונות עבודה

 

תאונת עבודה הינה כל תאונה ופגיעה אשר ארעה לעובד תוך כדי עבודתו וכתוצאה ממנה, כולל בדרך לעבודה ובחזרה ממנה.

כך למשל, תאונת עבודה ופגיעתו של העובד יכולה להיגרם, בין היתר, כתוצאה מנפילה מסולם, מהחלקה על מים או שמן, היעדר הדרכה נכונה או כתוצאה משימוש בכלי עבודה אשר סופק לעובד במסגרת עבודתו. בנוסף לכך, גם תאונת דרכים שארעה לעובד בדרך לעבודה, או במהלך העבודה, או בדרך ממנה הביתה, תחשב לתאונת עובדה.

רשלנות רפואית

 

רשלנות רפואית הינה למעשה מתן שירותים רפואיים, תוך סטייה nרמת הזהירות הסבירה שלה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל – נזק שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו.

הרשלנות יכולה להיות של מוסד רפואי או כל גורם רפואי אחר במהלך מתן שירות רפואי (ניתוח או כל פרוצדורה רפואית אחרת), לרבות רופא, אחות, רוקח, טכנאי רנטגן, או כל אדם אחר שעוסק ברפואה או במקצוע פרה-רפואי.

נזקי גוף - רשלנות רפואית - משרד עורכי דין - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה.jpg
נזקי גוף - משרד עורכי דין - idan amiga lawyers - פגיעה בשטח ציבורי או בבית עסק - נפילה ברחוב - עורך דין עידן אמיגה - עו"ד עידן אמיגה

פגיעה בשטח ציבורי או בבית עסק

 

תאונה ופגיעה בשטח ציבורי או בבית עסק יכולה להתרחש בכל זמן נתון, לכל אחד מאיתנו, אם ברחוב, במסעדה, באולם אירועים, בבית מלון, בקניון, חנות בגדים, בסופר מרקט או בכל מקום ציבורי או בבית עסק אחר.

כאשר אדם נפגע בשטח ציבורי ונגרם לו נזק גוף, בין אם המדובר בנזק קל ובין אם קשה, הוא רשאי להגיש תביעה כנגד הבעלים של המקום שבו נפגע וכנגד חברת הביטוח המבטחת את הבעלים.

פגיעות תלמידים

כאשר הורים שולחים את ילדיהם למסגרות החינוך השונות (בתי ספר או גני ילדים), הם מצפים כי ילדיהם יהיו מוגנים ובטוחים, אך למרבה הצער, לעיתים הדברים הם לא כך.

בשטחי בתי ספר רבים (וכן בגני ילדים), קיימים מפגעים חמורים, אשר מהווים סכנה לבריאותם וביטחונם של התלמידים. כמו כן, ובמקרים רבים, הפיקוח וההשגחה על התלמידים בעת שהותם במסגרת החינוכית אינו מספק ונעשה באופן רשלני.

פגיעות תלמידים - רשלנות - נזקי גוף - תאונות תלמידים - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיג
נזקי גוף - ביטוח תאונות אישיות תלמידים - משרד עורכי דין -עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן א

ביטוח תאונות אישיות תלמידים

הורים רבים לא מודעים לכך כי בהתאם לסעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, כל רשות מקומית, מחויבת לבטח את התלמידים אשר לומדים במוסד חינוכי המצוי בתחום שיפוטה, בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח זה חל על כל תלמיד הלומד בגן ילדים מגיל 3 ועד לסיום בית הספר התיכון. הביטוח חל בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שהתלמיד נמצא בו, גם כאשר התאונה התרחשה שלא במהלך המסגרת החינוכית, מחוץ לשעות הלימודים, ואף בזמן חופשות התלמידים, בהן בתי הספר וגני הילדים, כלל לא פועלים.

נשיכה או תקיפה ע"י כלב

סעיף 41א לפקודת הנזיקין קובע כי במקרה ונגרם נזק גופני או נפשי לאדם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע, לפצות את הניזוק.

משמעות הדבר הוא שבמצב בו אדם נפגע עקב תקיפת כלב ו/או נשיכת כלב, יש באפשרותו של אותו אדם להגיש תביעה כנגד הבעלים של הכלב על מלוא הנזקים אשר נגרמו לו ובעלי הכלב יהיה חייב בפיצוי הנפגע. ויודגש כי אין צורך להוכיח אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצידו של הבעלים של הכלב.

נזקי גוף - פגיעה או תקיפה על ידי כלב - נשיכת כלב – נשיכה ע"י כלב - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה - idan amiga lawyers
bottom of page