top of page

נזקי רכוש

נזקי מים

נזקים כתוצאה ממים יכולים להתרחש בעקבות אירוע גשם חריג, מפיצוץ/נזילה מצינור בדירת השכנים, מפיצוץ/נזילה מצינור שבאחריות ועד הבית או אף מצינור לקוי שהתפוצץ בדירת הניזוק.

נזקי מים מתבטאים בין היתר בהצפת הדירה או העסק, רטיבות בקירות, חול רטוב מתחת לריצוף, עובש, ריח לא נעים, התפוררות וקילוף של טיח ואף לקצרים חשמליים. 

נזקי רכוש נזקי מים - צנרת - עובש - רטיבות - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה - idan a
נזקי אש - נזקי שריפה - רכוש - תביעה - פיצויי - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה - ida

נזקי שריפה

למרבה הצער מתרחשים מקרים של שריפות (אש ועשן) אשר כתוצאה מהם נגרמים נזקים כבדים.

 

כך למשל יכול להיגרם, כתוצאה מאש ו/או שריפה, נזק לרכוש בדירה או נזק למלאי עסקי. נזקים נוספים שיכולים להיגרם הם הפסד ימי עבודה, אובדן רווחים עקב סגירת בית העסק לצורך שיפוץ ושיקום הנזקים וכן ככל ומדובר בשריפה בדירת מגורים – גם הוצאות לצורך דיור חלופי בתקופת שיקום הדירה.

נזקי רכוש לרכב

כאשר מתרחשת תאונת דרכים, נגרמים, כמעט תמיד, נזקי רכוש לרכב. הנזק יכול להיות גדול או קטן, אך ככל והתאונה נגרמה באשמתו או אחריותו של רכב אחר, אין זה משנה מה היקף הנזק והנכם זכאים לתבוע מהגורם שאחראי לתאונה – פיצוי על נזקיכם.

במקרה שבו בוטח הרכב אשר אחראי לתאונת הדרכים בביטוח צד ג', ניתן לתבוע את הפיצוי הכספי בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב כתוצאה מתאונת הדרכים, הן מהאחראי לקרות התאונה והן מחברת הביטוח שלו.

נזקי רכוש נזק לרכב - תאונה - פגיעה אוטו - תאונת דרכים ביטוח - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין ע
bottom of page