top of page

נזקי רכוש לרכב

למשרדנו ניסיון רב בייצוג לקוחות פרטיים מול חברות הביטוח ומול המזיק, אשר אחראי לתאונת דרכים בה נפגע רכב ונגרמו לו לנזקים.

כאשר מתרחשת תאונת דרכים, נגרמים, כמעט תמיד, נזקי רכוש לרכב. הנזק יכול להיות גדול או קטן, אך ככל והתאונה נגרמה באשמתו או אחריותו של רכב אחר, אין זה משנה מה היקף הנזק והנכם זכאים לתבוע מהגורם שאחראי לתאונה – פיצוי על נזקיכם.

במקרה שבו בוטח הרכב אשר אחראי לתאונת הדרכים בביטוח צד ג', ניתן לתבוע את הפיצוי הכספי בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב כתוצאה מתאונת הדרכים, הן מהאחראי לקרות התאונה והן מחברת הביטוח שלו (כאשר הרכב האחראי לתאונה מבוטח בביטוח צד ג', מי שישלם בפועל עבור נזקי התאונה היא חברת הביטוח שביטחה את האחראי לתאונה בביטוח צד ג').

במקרה שבו לרכב האחראי לתאונה אין ביטוח צד ג', יש לתבוע ישירות את האחראי לקרות התאונה.

על תביעה לנזקי רכוש בתאונת דרכים חלים דיני הנזיקין, כאשר בשלב הראשון יש להוכיח כי המזיק אכן אחראי לקרות התאונה (למשל פגיעה מאחור עקב אי שמירת מרחק, אי מתן זכות קדימה, התפרצות או סטייה לנתיב וכו').

בשלב השני, ולאחר שהוכחנו כי המזיק אכן אחראי לקרות התאונה, יש להוכיח מה הנזק שנגרם לרכב בעקבות אותה תאונת דרכים. נציין כי שיעור הנזק שנגרם לרכב והיקפו, ייקבע על ידי שמאי רכב, אולם ככל וישנה מחלוקת בין הצדדים בנוגע לנזק, ימנה בית המשפט שמאי מומחה מטעמו.

מה עושים כאשר נגרם נזק לרכב כתוצאה מתאונת דרכים?

במידה, והייתם מעורב בתאונת דרכים, אשר כתוצאה ממנה נגרמו נזקי רכוש לרכב, אנו ממליצים לכם לבצע מס' פעולות חשובות:

  • יש לקחת פרטים מלאים של הנהגים אשר רכבם היה מעורב בתאונה (שם מלא, ת.ז, כתובת ומס' טלפון) ואת פרטי הרכבים המעורבים בתאונה, לרבות פרטי חברת הביטוח אשר בטחה את הרכב.

  • חשוב לצלם תמונות ברורות ממקום האירוע, לרבות תיעוד מיקום הרכבים לאחר התאונה (בטרם הוזזו) ושל תמרורים שהוצבו או סימונים שהיו על הכביש. בנוסף חשוב לצלם תמונות של הנזקים שנגרמו לרכבים המעורבים (הן של הרכב שלכם והן של שאר הרכבים המעורבים בתאונה).

  • ככל והיו עדים שראו את התאונה, חשוב מאוד לקחת מהם פרטים ליצירת קשר.

  • במידת האפשר, יש לנסות ולקבל מהגורם האחראי לתאונה, כבר במעמד זירת התאונה, הודאה בכתב (ו/או באמצעות צילום וידאו) הנוגעת לאחריותו לתאונה.

  • בסמוך לאחר אירוע התאונה, יש לפנות לשמאי רכב על מנת שיחווה דעתו המקצועית באשר לשיעור הנזק שנגרם לרכב כתוצאה מהתאונה והיקפו. נציין כי כאשר הנזק הינו קטן, ניתן במקרים מסוימים להגיש תביעה לבית המשפט ללא חוות דעת שמאי, אלא באמצעות הצעת מחיר  בכתב לתיקון הנזק (במצב שכזה – מומלץ לפנות למספר מוסכים שונים ולקבל מהם הצעת מחיר בכתב לתיקון הנזק).

  • במידה ולא הגיעה משטרה לזירת התאונה ולא נפתח תיק משטרתי, יש לפנות אל תחנת המשטרה לצורך דיווח על תאונת הדרכים ומתן עדות. במקרים רבים עשויה חקירה משטרתית להוליד כתב אישום נגד הנהג אשר גרם לאירוע התאונה. נציין כי במידה והוגש כתב אישום נגד הנהג אשר גרם לאירוע התאונה ואותו נהג הורשע על ידי בית המשפט בעבירות שהביאו לקרות התאונה, מהווה הדבר ראיה משמעותית וחותכת במסגרת התביעה בהליך האזרחי, בכל הנוגע לנזקי הרכוש שנגרמו לרכב.

  • אין להודות באחריות לתאונה ואין לחתום על שום מסמך בו הנכם לוקחים אחריות על קרות התאונה.

מה עושים אם הוגשה כנגדכם תביעה על נזקי רכוש לרכב?

לאחר תאונת דרכים, חברת הביטוח תשלם למבוטח שלה את הנזקים הישירים אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה (עלות תיקון הנזקים לרכב, תשלום לשמאי רכב, גרר, רכב חלופי וכו').

לאחר מכן, וככל וחברת הביטוח סבורה כי נהג הרכב המעורב בתאונה – הוא זה אשר אחראי לתאונה, תגיש חברת הביטוח תביעה כנגד הנהג הפוגע וכנגד חברת הביטוח שלו (תביעת שיבוב). במידה ולנהג הפוגע אין ביטוח צד' ג' לרכב, תוגש התביעה רק כנגד נהג הרכב הפוגע.

 

למעשה חברת הביטוח נכנסת "בנעליו" של מבוטחה ומגישה תביעה לפיצוי בגין הנזקים אותם שילמה למבוטח שלה, בטענה כי הנהג הפוגע אחראי לקרות התאונה.

טיפול באמצעות עורך דין:

משרדנו מייצג הן תובעים שנגרם לרכבם נזקי רכוש עקב תאונת דרכים והן נתבעים אשר הוגשו נגדם תביעות על נזקי רכוש לרכב, הן אם התביעה הוגשה על ידי חברת הביטוח (תביעת שיבוב) והן אם על ידי אדם פרטי. משרדנו נותן ליווי בכל שלבי ההליך המשפטי, החל מתחילתו ועד לפסק הדין.

ככל ונגרם לכם נזק רכוש כתוצאה מתאונת דרכים, או הוגשה כנגדכם תביעה על נזקי רכוש לרכב, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין אשר עוסק בתחום נזקי הרכוש לרכב, שידע לנהל עבורכם את ההליך המשפטי בצורה מקצועית ונכונה, ובכך להימנע מטעויות מיותרות.

bottom of page