top of page

נזקי שריפה

למרבה הצער מתרחשים מקרים של שריפות (אש ועשן) אשר כתוצאה מהם נגרמים נזקים כבדים.

 

כך למשל יכול להיגרם, כתוצאה מאש ו/או שריפה, נזק לרכוש בדירה או נזק למלאי עסקי. נזקים נוספים שיכולים להיגרם הם הפסד ימי עבודה, אובדן רווחים עקב סגירת בית העסק לצורך שיפוץ ושיקום הנזקים וכן ככל ומדובר בשריפה בדירת מגורים – גם הוצאות לצורך דיור חלופי בתקופת שיקום הדירה.

מקרים נפוצים הגורמים להתפרצות שריפות הם למשל כשל במערכת הגז, כשל בכרטיס המזגן, קצר בארון החשמל ולעתים גם כתוצאה ממוצר חשמלי כגון מקרר, מזגן, סוללה של קורקינט וכו'. בנוסף נציין כי  לעיתים האש מגיעה בכלל ממקור חיצוני (למשל דירה או בית עסק סמוך אשר ממנו החלה השריפה).

מה עושים כאשר נגרם נזק כתוצאה משריפה?

ככל והדירה או בית העסק בו ארעה השריפה היה מבוטח בפוליסת ביטוח מתאימה, יכול המבוטח לפנות לחברת הביטוח בתביעה הנוגעת לנזקיו ולדרוש קבלת פיצוי ואת החזרת המצב לקדמותו, כפי שהיה בטרם אירוע השריפה.

ככל ואין ביטוח, יש לבדוק האם ישנו גורם אחר כלשהו אשר אחראי לקרות השריפה, אשר ממנו ניתן יהיה לדרוש את הפיצוי בגין הנזקים שנגרמו. 

 דוגמאות לשריפה שיכולה להיגרם כתוצאה מאחריות של גורם שלישי הם:

  • שכן שהשאיר את ברז הגז פתוח בדירתו ועקב דליפת גז נגרמה שריפה, אשר התפשטה לדירה סמוכה.

  • ארון חשמל אשר ממנו התפרצה אש, ואשר טופל יום לפני אירוע השריפה באופן רשלני על ידי חשמלאי של חברת החשמל.

  • קצר בכרטיס המזגן אשר גרם לעלייתו באש יכול להעיד על רשלנות יצרן המזגן ו/או מתקין המזגן. 

נציין כי לצורך הפניית אצבע כלפי גורם שלישי אשר אחראי לקרות השריפה (ככל וישנו גורם שכזה), יש צורך להסתייע בחוות דעת מומחה בתחום השריפות, אשר באמצעותה ניתן יהיה להצביע על מקור השריפה ועל הגורם האחראי לה.

טיפול באמצעות עורך דין:

התמודדות עם אירוע שריפה אינה דבר פשוט כלל ואנו ממליצים לכם לפנות לעו"ד אשר בקיא ועוסק בתחום נזקי שריפה, שידע לנהל עבורכם בצורה מקצועית ונכונה את תביעת הפוליסה כנגד חברת הביטוח וידאג שתקבלו את מלוא תגמולי הביטוח אשר מגיעים לכם.

 

פניה וייצוג על ידי עו"ד העוסק בתחום, ימנע מחברת הביטוח להתחמק מתשלום מלוא תגמולי הביטוח אשר מגיעים לכם, או לחילופין – לא לשלם אותם בכלל, ללא סיבה מוצדקת ונכונה.

 כמו כן, ככל ונגרמו לכם נזקים עקב שריפה והדירה או בית העסק אינו מכוסה בפוליסת ביטוח מתאימה, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין העוסק בתחום נזקי שריפה בהקדם האפשרי, על מנת שיוכל ללוות ולסייע לכם בהתנהלות הנדרשת מול הגורם השלישי אשר אחראי לשריפה ולנזקים שנגרמו לכם.

bottom of page