top of page

פגיעה בשטח ציבורי או בבתי עסק

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעים בתאונות במקומות ציבוריים או בבתי עסק, החל מהפגיעות הקלות ביותר ועד הקשות והמורכבות ביותר.

תאונה ופגיעה בשטח ציבורי או בבית עסק יכולה להתרחש בכל זמן נתון, לכל אחד מאיתנו, אם ברחוב, במסעדה, באולם אירועים, בבית מלון, בקניון, חנות בגדים, בסופר מרקט או בכל מקום ציבורי או בבית עסק אחר.

כך למשל, תאונה ופגיעה בשטח ציבורי או בבית עסק, יכולה להיגרם, בין היתר, כתוצאה מהמקרים הבאים:

 • מעידה ונפילה במדרכה כתוצאה מהתקלות בריצוף בולט או לקוי.

 • בורות במדרכות הרחוב.

 • תאורת רחוב לקויה.

 • בור ביוב שלא כוסה בצורה תקינה.

 • החלקה או נפילה במדרגות.

 • ריצוף רטוב או מחליק.

 • נפילה מגובה.

 • בורות/מהמורות במגרש כדורגל.

 • תאונות במהלך חופשה, טיול או בילוי.

 • פגיעה בחדר כושר כתוצאה ממכשיר לא תקין, או היעדר הנחיה לשימוש נכון במכשיר.

 • מתקני שעשוע לא תקינים בגנים ציבוריים.

 • מפגעים בחצר בית הספר או בגני ילדים.

 • תקיפה או נשיכה על ידי כלב.

כאשר אדם נפגע בשטח ציבורי ונגרם לו נזק גוף, בין אם המדובר בנזק קל ובין אם קשה, הוא רשאי להגיש תביעה כנגד הבעלים של המקום שבו נפגע וכנגד חברת הביטוח המבטחת את הבעלים. אותו אדם שנפגע יהיה זכאי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו, וזה במידה ויצליח להוכיח קיומם של שני מרכיבים:

 • הוכחת קיומו של נזק.

 • הוכחת רשלנות של בעל המקום או הפועל מטעמו במקום (המחזיק בשטח או מי שאחראי על תחזוקתו).

למרכיבים אלה יש קשר הדוק אחד לשני, כך שרק כאשר יוכיח הנפגע כי הנזק שנגרם לו הינו כתוצאה מרשלנות מחזיק המקרקעין, תקום עילת תביעה.

בנוסף יש לציין כי יש לבדוק אפשרות לתבוע פיצויים מכוח פוליסות ביטוח כגון תאונות אישיות ו/או אובדן כושר עבודה ו/או כל פוליסת ביטוח מתאימה אחרת, אשר נרכשה על-ידי הנפגע טרם ארעה התאונה.

 

נציין כי הפיצוי לו זכאי הנפגע מפוליסות הביטוח, אינו מנוכה מכל פיצוי אחר שיקבל הנפגע מכל גורם ו/או גוף אחר בגין אותה תאונה ואין הוא חוסם את דרכו של הנפגע לתבוע בנזיקין את המזיק, על נזקיו. חשוב לציין גם כי פיצוי מכח פוליסות הביטוח לא מחייב הוכחה של מעשה רשלנות מצד גורם כלשהו, כך שגם אם אין גורם רשלן שאחראי לתאונה, יתכן ועדיין יהיה זכאי הנפגע לפיצוי כספי מכוח פוליסות הביטוח.

 

שימו לב כי ככלל, תביעה נזיקית עקב פגיעה בשטח ציבורי מתיישנת לאחר שבע שנים ממועד האירוע ותביעת פוליסת הביטוח מתיישנת לרוב בתוך 3 שנים ממועד האירוע. רק הגשת תביעה לבית המשפט תעצור את מרוץ ההתיישנות. כאשר זהו המצב אנו ממליצים לכם שלא להתמהמה, ולוודא שתמצו את מלוא זכויותיכם טרם התיישנות תביעתכם.

טיפול באמצעות עורך דין:

 

בכל מקרה של תאונה במקום ציבורי, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, וזאת על מנת לבחון האם קיימת זכאות לפיצוי כנגד הגורם האחראי לפגיעתכם ולנזקים שנגרמו לכם, לרבות זכאות לפיצוי מכוח פוליסות הביטוח.

bottom of page