top of page

פגיעות תלמידים במסגרת בית הספר או גן הילדים

כאשר הורים שולחים את ילדיהם למסגרות החינוך השונות (בתי ספר או גני ילדים), הם מצפים כי ילדיהם יהיו מוגנים ובטוחים. למרבה הצער, לעיתים הדברים הם לא כך.

אז מה קורה במקרה שבו ילד נפגע במהלך שהותו במסגרת החינוכית כתוצאה מרשלנות ונגרם לו נזק?

במצב שכזה, ניתן להגיש תביעה ב 2 מסלולים - הן תביעה נזיקית בגין רשלנות והן תביעה ביטוחית במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כפי שיוסבר להלן:

תביעה בגין רשלנות שהובילה לפגיעת התלמיד:

בשטחי בתי ספר רבים (וכן בגני ילדים), קיימים מפגעים חמורים, אשר מהווים סכנה לבריאותם וביטחונם של התלמידים. כמו כן, ובמקרים רבים, הפיקוח וההשגחה על התלמידים בעת שהותם במסגרת החינוכית אינו מספק ונעשה באופן רשלני.

כך למשל, פגיעות ופציעות תלמידים במסגרות החינוך השונות, יכולות להיגרם, בין היתר, כתוצאה מהמקרים הבאים:

 • טריקת דלת על אצבע.

 • סגירת שער על כפות הידיים.

 • משחק מסוכן שהמורים לא מנעו.

 • השתוללות תלמידים.

 • מפגעים בשטח בית הספר או גן הילדים (כגון התקלות במדרגה שבורה, בריצוף פגום או בגדר חדה שהינה חשופה ופגומה).

 • היעדר השגחה ופיקוח על התלמידים, אשר כתוצאה מכך מתרחשת תאונה אשר ניתן היה למנוע אותה עם השגחה ראויה.

 • אלימות בין תלמידים שלא נמנעה ע"י המורים.

 • פציעה במהלך שיעור לחינוך גופני כתוצאה מתרגיל מסוכן ולא בטיחותי שנדרשו התלמידים לבצע על ידי המורה לחינוך גופני.

 • מתקני ספורט שאינם תקינים או בטיחותיים.

 • פציעה במהלך טיול מאורגן כתוצאה מהליכה במסלול מסוכן.

אלו רק מספר דוגמאות למקרים שיכולים לגרום לפגיעות ופציעות תלמידם וכמובן שמדובר ברשימה שאינה סגורה.

במידה וילדכם נפגע בבית הספר או בגן הילדים, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום זה, וזאת על מנת לבחון האם קיימת זכאות לפיצוי כנגד הגורם האחראי לפגיעתו של ילדיכם ולנזקים שנגרמו לו. חשוב לדעת, כי תביעות של תלמידים כתוצאה מרשלנות הינן תביעות אשר עשויות להעניק סכומי כסף גבוהים (תלוי כמובן במידת הנזק).

יש לזכור כי תביעת רשלנות עשויה להתיישן אם לא מגישים אותה בזמן. תביעת נזיקין בגין רשלנות תתיישן כאשר הילד יגיע לגיל 25 (שבע שנים מיום הגעתו של הקטין לגיל 18). משמעות הדבר הוא שניתן להגיש תביעה ולהשיג לתלמיד את הפיצוי הכספי לו הוא זכאי, גם אם התאונה עצמה ארעה שנים רבות קודם לכן.

ביטוח תאונות אישיות תלמידים:

בנוסף לתביעת נזיקין בגין רשלנות, עומדת לתלמיד האפשרות להגיש גם תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

הורים רבים לא מודעים לכך כי בהתאם לסעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, כל רשות מקומית, מחויבת לבטח את התלמידים אשר לומדים במוסד חינוכי המצוי בתחום שיפוטה, בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח זה חל על כל תלמיד הלומד בגן ילדים מגיל 3 ועד לסיום בית הספר התיכון. הביטוח חל בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שהתלמיד נמצא בו, גם כאשר התאונה התרחשה שלא במהלך המסגרת החינוכית, מחוץ לשעות הלימודים, ואף בזמן חופשות התלמידים, בהן בתי הספר וגני הילדים, כלל לא פועלים.

כך למשל:

 • ילד אשר נפגע בביתו, כתוצאה מנפילה, ונגרמה לו פגיעה ביד, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 • ילד אשר נפגע ברגלו, לאחר שעות הלימודים במהלך משחק כדורגל עם חבריו, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 • נער שנפגע כתוצאה מנפילה מאופניים/קורקינט עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 • ילד שנחבל בגן משחקים ציבורי ונגרם לו נזק גוף, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

חשוב לציין כי הפיצוי הניתן במסגרת פוליסת הביטוח אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים נותן, בין היתר, פיצוי כספי במקרי מוות, נכות מלאה או נכות חלקית שנותרה לתלמיד (ובלבד שהנכות הינה מעל 5%) וכן הוא משפה במתן החזר הוצאות רפואיות, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגייה. 

יש לזכור כי תביעת ביטוח עשויה להתיישן אם לא מגישים אותה בזמן. תביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים תתיישן כאשר הילד יגיע לגיל 21 (שלוש שנים מיום הגעתו של הקטין לגיל 18). משמעות הדבר הוא שניתן להגיש תביעה ולממש את הזכויות המגיעות לתלמיד הנפגע על פי פוליסת הביטוח, גם אם התאונה עצמה ארעה שנים רבות קודם לכן. כך למשל, ילד שנפגע בגיל 7 במהלך משחק כדורסל עם חברים, יכול להגיש את התביעה בגיל 20 ועדיין להיות זכאי לפיצוי כספי על פי תנאי פוליסת הביטוח.

אם ילדכם נפצע או נחבל כתוצאה מתאונה, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, וזאת על מנת שניתן יהיה להשיג עבור ילדכם את הפיצוי המקסימלי לו הוא זכאי בהתאם לפוליסת הביטוח. קבלת הפיצוי המקסימאלי לו זכאי ילדכם, דורש ניסיון בתחום הביטוח, בקיאות משפטית רחבה והכרות מעמיקה עם הגורמים השונים.

bottom of page