top of page

תאונות עבודה

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעים בתאונות עבודה, החל מהקלות ביותר ועד הקשות והמורכבות ביותר. 

תאונת עבודה הינה כל תאונה ופגיעה אשר ארעה לעובד תוך כדי עבודתו וכתוצאה ממנה, כולל בדרך לעבודה ובחזרה ממנה.

כך למשל, תאונת עבודה ופגיעתו של העובד יכולה להיגרם, בין היתר, כתוצאה מנפילה מסולם, מהחלקה על מים או שמן, היעדר הדרכה נכונה או כתוצאה משימוש בכלי עבודה אשר סופק לעובד במסגרת עבודתו (המדובר כמובן ברשימה שאינה סגורה ויש לבחון כל מקרה לגופו). בנוסף לכך, גם תאונת דרכים שארעה לעובד בדרך לעבודה, או במהלך העבודה, או בדרך ממנה הביתה, תחשב לתאונת עבודה.

לנפגע בתאונת עבודה עומדת מספר אופציות עיקריות שכדאי לבחון, לצורך תביעת פיצויים או כספים:

  • הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי – מחלקת נפגעי עבודה.

  • הגשת תביעה כנגד המעסיק ו/או כנגד חברת הביטוח אשר בטחה את המעסיק בביטוח חבות מעבידים, וזאת ככל והוכחה רשלנות כלשהי מצד המעסיק אשר גרמה לתאונת העבודה.

  • הגשת תביעה כנגד כל אדם ו/או גוף אחר שאחראי לגרימת תאונת העבודה, וזאת במידה והוכחה רשלנותו.

  • הגשת תביעה נגד חברת הביטוח בה הנפגע מבוטח (כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים, מחלות קשות,  סיעוד, ביטוח אובדן כושר עבודה או נכות מקרן הפנסיה. 

  • במידה והתאונה הינה תאונת דרכים אשר ארעה במסגרת העבודה (כולל בדרך לעבודה ובחזרה ממנה), ניתן להגיש גם תביעה כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח חובה.

נציין כי במקרים רבים לאחר תאונת עבודה יועבר אליכם על ידי המעסיק טופס בל/250 (טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה) וטופס בל/211 (תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה). בטרם תמלאו את הטפסים הללו, חשוב מאד להתייעץ עם עורך דין מנוסה המתמחה בתחום תאונות עבודה אשר ידע כיצד ואיך למלא את הטפסים, ובכך להימנע מטעויות אשר עשויות לעלות לכם ביוקר, עד כדי דחיית התביעה. 

כפי שניתן להבין, האופציות העומדות בפני נפגע בעבודה לצורך קבלת הפיצוי לו הוא זכאי הן רבות ומגוונות, לכן, אם נפגעתם בתאונת עבודה, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתאונות עבודה, שידע לבחור בצורה מקצועית מבין האפשרויות השונות ולפעול ולהשיג עבורכם את התוצאות הטובות ביותר.

bottom of page