top of page

תביעות בגין ליקויי בניה

למשרדנו ניסיון רב בתביעות בגין ליקויי בניה ובידיו הכלים המשפטיים המתאימים לטיפול במקרים מסוג זה.

אין דבר מרגיז יותר מאשר לגלות ליקויי בניה במעמד הכניסה לדירה החדשה. מהר מאוד תחושת השמחה וההתחדשות הופכת לתסכול ולעיתים אף ליקויים אלו פוגעים באיכות החיים ואינם מאפשרים מגורים תקינים.

נציין כי ליקויי בניה יכולים להתגלות לא רק בדירה, אלא גם ברכוש המשותף, וזאת ככל ומדובר בבניין מגורים עם דיירים נוספים.

ליקויי בניה הם רבים ומגוונים. פעמים רבות יתגלו בדברים קטנים כגון חוסר סימטריה או סדקים בריצוף, סדקים בקירות, בעיות בצנרת או בניקוז, רטיבות בקירות ועד בליקויים חמורים יותר כגון ליקויים בטיחותיים, ליקויים בחדר מדרגות, מעקה שבור, איטום, חלון שאינו יושב נכון במסילה או חיבור חשמל לא תקין.

פעולות נחוצות לצורך תיקון הליקויים:

הגשת תביעה בגין ליקויי בניה, כמו בכל סוגיה משפטית הדורשת הוכחת נזק ושוויו, טעונה חוות דעת מטעם גורם מקצועי אשר יעריך את שווי הנזק.

 

במקרה של ליקויי בניה, מדובר במהנדס בניין אשר יבקר בנכס ויאמוד את שווי הליקויים ולאחר מכן יערוך חוות דעת מקצועית בהתאם. לתשומת ליבכם כי במקרים רבים לאחר בדיקת הנכס ע"י מהנדס בניין, מתגלים ליקויים נוספים ומתברר כי הנזק גדול הרבה יותר ממה שנראה תחילה.

עם קבלת חוות הדעת, יש לפנות לקבלן המבצע בדרישה לתיקון הליקויים ולאפשר לו להסיר את המחדלים שיצר. יש לשים לב כי על פי הוראת חוק המכר דירות יש לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים בתוך פרק זמן סביר וזאת בטרם יפנה הדייר לערכאה המשפטית המוסמכת.

היה והקבלן לא תיקן את הליקויים, כולם או חלקם, על אף ההזדמנות שניתנה לו, יוכל הדייר (או נציגות הבית המשותף, ככל ומדובר בליקויים ברכוש המשותף) לפנות לבית המשפט.

התמודדות עם ליקויי בניה דורשת עזרה מקצועית:

בראש ובראשנה על מנת שבית המשפט ישתכנע כי אכן נפלו ליקויי בניה בדירת המגורים יש לצרף חוות דעת מקצועית מטעם מהנדס בניין אשר תפרט את הליקויים ושווים. לאחר קבלת חוות הדעת, יש להכין כתב תביעה בהתאם ולפנות לערכאה המשפטית המוסמכת בדרישה לסעד המתאים.

התנהלות מול מהנדס הבניין ובטח הכנת התביעה והערכת הנזק דורשים ידע רב, ניסיון ובקיאות בחוקים שונים.

על כן, בטרם תמהרו לנקוט בצעדים הנוגעים לליקויי בניה, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין המתעסק בתחום זה, על מנת שיבחן את המקרה לעומק ויעניק לכם ליווי משפטי מקצועי, מקיף ונכון.

bottom of page